ALLMÄNT

Eftersom föreningen är mycket ung kommer medlemmarnas samarbete att förbättra verksamheten. Det som sägs nedan får därför ses såsom förslag från pionjärerna.

Medlemmarna önskar medverka till att skogsmark brukas till gagn för samhället, men att det sker på ett så skonsamt sätt att naturens egen dynamik och genfrekvens i möjligaste mån bevaras.

Föreningen har ett litet kansli som förmedlar kontakter mellan medlemmarna och sprider information. Medlemsavgiften är 200kr/år.

Föreningen bildar sektioner som kan utvecklas till ekonomiska föreningar eller aktiebolag, alltefter behov. Sektionerna har sin egen administration och ekonomi som är helt fristående från den ideella föreningen.  

Ett exempel på sektion är Naturkulturförmedlingen. Den utbildar certifierade trädmärkare och arrangerar konferenser samt håller kontakten med myndigheter och politiker. Den skogsägare som önskar få kontakt med en certifierad trädmärkare bör slå länken http://www.hyggesfritt.se/.

UTBILDNING

Certifikat i Naturkultur

Naturkulturförmedlingen http://www.hyggesfritt.se/ ger i samarbete med Mats Hagner  utbildning via Internet, Den leder fram till Certifikat i Naturkultur. Det sistnämnda inkluderar både en teoretisk och en praktisk tentamen i skogen.