Skogsstyrelsen tillåter hyggesfria metoder som är detsamma som dimensionshuggning utan krav på återväxtarbete. På grund av konkurrens mellan virkesköpare vinner den som erbjuder bästa ersättning till skogsägaren. Detta resulterar i att virkesköparen skummar grädden och lämnar blåmjölken till skogsägaren, dvs. köparen plockar åt sig endast de mest värdefulla stora träden.
Läs mer om detta i en rapport på denna hemsida.