FÖRENINGEN NATURBRUK

Skonsamt bruk av naturens resurser genom kontinuitet

Vetenskapliga studier har visat att skog kan ge mycket högre avkastning, om man går ifrån kalhyggesbrukets ”beståndsskötsel” och i stället inriktar sig på att utnyttja olikheten, som finns mellan enskilda träd. För att nå ända fram är det viktigt att utnyttja personer med hög kompetens vid beslut om vilka träd som skall odlas vidare. Träden skall märkas i lugn och ro på barmark. Endast på det sättet kan man, på varje punkt i skogen, ta alla de hänsyn som skogsägaren anser viktiga: virkeskvalitet, jakt, rekreation, renbete, bär svamp, biologisk mångfald, mm.

Forskarna har redan visat att kontinuerlig skörd av träd kan ge full volymproduktion samtidigt som virket blir bättre än det som skapas vid kalhyggesbruk.

Nettoinkomsten för skogsägaren höjs, trots att skördekostnaden stiger, när stora träd skall plockas utan att skada de kvarstående. Försök har visat att dagens maskinpark mycket väl kan användas, såvida förarna är ansvarsfulla.

Föreningen utbildar trädmärkare och förmedlar trädmärkartjänster.

Kontakt: mats.hagner.34@gmail.com 070-64 222 44

INBJUDAN till medlemsskap

Härmed inbjuds Du och Din organisation till medlemsskap i föreningen Naturbruk. Första året är gratis varför Du endast behöver meddela Din önskan att vara med, till torbjorn@tojoskogsteknik.se. Ge oss även din epostadress. Vi bekräftar och ser till att Du finns med i vår adresslista.

Du som varit med mer än ett år sätter in sin medlemsavgift 200 kr på Plusgiro 22 09 24-5

Sammanfattning

Föreningen Naturbruk är en ideell förening som förmedlar kontakter mellan medlemmarna och sprider information.