Harald Holmberg i Lycksele som tillämpat Naturkultur under mer än 20 år blev åtalad av skogsstyrelsen. Flera professorer vid SLU och andra universitet ställde upp i försvaret. Inlagorna till tingsrätten (finns bland rapporter) visar att ett bruk av skiktad skog med låg kubikmassa är det bästa sättet för att producera mest virke med bäst kvalitet och för att uppnå hög avkastning.
Skogsstyrelsen drog ögonblickligen tillbaka sitt åtal när försvarets inlagor blivit bekanta. Sedan dess har myndigheten beslutat rekommendera ”volymblädning” som tyvärr är en metod som enkelt kan användas av virkesköpare för att ”plocka russinen ur kakan”. Det blir i så fall en upprepning av vad som hände i början av 1900-talet. Skogen domineras av stora träd som har ett negativt drivningsnetto. Skogsägaren får bra betalt av en belåten virkesköpare, men skogen blir allt sämre efter varje volymblädning.
Skogsstyrelsen har nu inget emot att skogsägaren anlitar en person med certifikat i Naturkultur. Denna person märker de träd som bör befrias. Detta arbete inleds med en djuplodande diskussion med skogsägaren så att en långsiktigt optimal avkastning av nyttigheter uppnås. Erfarenheten visar att utgiften för trädmärkaren är en mycket lönsam investering, både på kort och lång sikt. Låt aldrig den jäktade föraren i en gallringsskördare fatta beslut om vilka träd som skall befrias.