Nu finner Du adresser till trädmärkare med Certifikat i Naturkultur genom att slå länken http://www.hyggesfritt.se/. De har bildat en förening med namnet Naturkulturförmedlingen.