Ny Lärobok Naturkultur 2022

På Föreningen Naturburks hemsida under Rapporter finner Du en lärobok Naturkultur. Boken är under omarbetning eftersom ny värdefull kunskap har kommit fram under de senaste åren. Manuskriptet har lagts ut trots att det är...

Regeringen satsar på hyggesfritt

Regeringen har beslutat att hyggesfritt skall tillämpas hos Fortifikationsförvaltningen och hos Statens fastighetsverk. Man hoppas att detta skall öka medvetenheten om alternativ till kalhyggesbruk även hos andra...

Skogsförstöring

Skogsstyrelsen tillåter hyggesfria metoder som är detsamma som dimensionshuggning utan krav på återväxtarbete. På grund av konkurrens mellan virkesköpare vinner den som erbjuder bästa ersättning till skogsägaren. Detta resulterar i att virkesköparen skummar grädden...

Certifierade trädmärkare

Nu finner Du adresser till trädmärkare med Certifikat i Naturkultur genom att slå länken http://www.hyggesfritt.se/. De har bildat en förening med namnet...

Hyggesfritt tillåtet

Harald Holmberg i Lycksele som tillämpat Naturkultur under mer än 20 år blev åtalad av skogsstyrelsen. Flera professorer vid SLU och andra universitet ställde upp i försvaret. Inlagorna till tingsrätten (finns bland rapporter) visar att ett bruk av skiktad skog med...