Medlemsavgift GRATIS första året. Därefter 200 kr/år. Plusgiro 22 09 24 – 5 Föreningen Naturbruk. Glöm  inte Ditt namn på blanketten.

OBS Sänd epost till torbjorn@tojoskogsteknik.se med uppgift om Ditt namn, telefonnummer och Din epost.

Vi bekräftar och ser till att Du finns med i vår adresslista